Jeneratörlerin Paralel Çalışmaları ve Senkronizasyon
Alternatörlerin paralel çalışma ve dengesiz yükler için rotorları standart eleman olarak damper sargıları ile teçhiz edilmiş olup, başka alternatörlerle paralel çalışma imkanı sağladığı gibi şebekeylede paralel çalışması mümkündür.

Paralel çalışmada en önemli husus aktif ve reaktif yükün paylaşımıdır. Aktif yükün paylaşımı için alternatörleri tahrik eden motorların devir regülatörleri devir düşüm grafiklerinin doğrusal ve eğimlerinin birbirine eşit olması gerekir.

Reaktif yükün paylaşılmasının miktarı alternatörlerin ikazlarına bağlı olup, her iki alternatörün ikaz regülâtörlerinin azalan karakteristikte olmaları ve bu azalma da birbirine eşit olmalıdır. Reaktif güç paylaşımını daha düzenli hale getirilmesi için alternatör V fazına monte edilen akım trafosunun sekonderinde indüklenen voltaj bir yük direnci üzerinden voltaj regülatörünün referans voltajına vektörel olarak ilave edilir. İlave edilen bu voltaj, alternatör yük akımının Cos phi ‘si bozuldukça, daha etkin olur.