Jeneratör Yerleşim Esasları. Jeneratör nasıl bir odaya konmalı?
Günümüzde jeneratör bir çok sektörde vazgeçilmez bir yatırım haline dönüşmüş haldedir. Ancak bu yatırım aracı çoğu zaman satın alma olarak ve yerleşim olarak nedense hep en sona bırakılır. Herkes bilir ki jeneratör kullanıldığı her yerde vazgeçilmez ve o an için alternatifsiz bir enerji kaynağıdır. Bu sebeple jeneratör satın alındıktan sonra çalışma koşulları ideal olarak sağlanmalı. Bu kritik kaynağımız hem uzun yıllar sorun çıkarmadan bizlere hizmet etsin hem de daha verimli çalışsın. Bu sebeple jeneratör yerleşiminde aşağıdaki noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir.

Jeneratör için ayrılan mekanın mümkün olduğunca, normal çalışma saatlerinde sessizlik gerektiren yerlerden uzak tutulmalı. Kablo tasarrufu açısından da elektrik panosuna mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Jeneratör mahalli mümkün olduğunca kolay, taze hava almaya ve kullanılmış havayı atmaya müsait olmalıdır.

Jeneratör taze havayı, cebri olarak radyatör fanı yardımı ile dış ortamından kolayca emebilir. Bu sebeple odaya, jeneratörün üzerine kadar, taze hava için emiş kanalı yapmaya gerek yoktur. Uygun kesitte ve jeneratörün arka tarafına denk düşecek bir pencere yada kanal ağzı yada kurangalez taze hava emişi için genelde yeterli olur.

Radyatör tarafından üflenen kullanılmış sıcak hava, jeneratör odasının içine hiç bir kaçak olmadan mutlaka dışarıya atılmalıdır. Bu işlem için jeneratör odasının direk olarak atmosfere açılabilecek bir duvarı yoksa, söz konusu sıcak hava kanal ile dış ortama atılmalıdır.

Jeneratör için dışından sağlanacak temiz hava ve buna bağlı kanal yada pencere, mutlaka radyatör havasının atıldığı duvar yada bölümden uzak olmalıdır. Aksi durumda hava kısa devresi yaşanacağından jeneratör çalışma sırasında kısa sürede yüksek hararet arızasından devre dışı kalacaktır. Buna bağlı olarak taze hava ihtiyacı, kullanılmış havanın atıldığı duvardan yada cepheden değil de mümkünse, tam ters cepheden taze hava sağlanmalıdır.

Yukarıdaki durum pek mümkün olmadığı durumlarda yani jeneratör odasının sadece bir duvarının atmosferle temas halinde olduğu durumlarda, açılacak pencereler mümkün olduğunca birbirinden uzak olmalı. Aynı düşey eksende olmamalı ve mümkünse hava atış penceresinden çıkan hava için emiş penceresinin ters tarafına doğru yönlendirilme yapılmalıdır.

Oda duvarlarında bırakılacak pencere büyüklükleri jeneratör gücüne göre değişir. Hava atışı için bırakılacak pencere en az radyatör alanı kadar olmalıdır. Şekil olarak da mümkünse radyatör petekleri ile aynı ölçüde olmalıdır. Radyatör havasının dışarıya atılması için radyatör ile pencere arasına bırakılan mesafeye göre davlumbaz yada hava kanalı yapılmalıdır.

Hava emiş penceresi ise normalde hava atış penceresinin kesit alanından % 50 büyük olmalıdır. Mümkün olmadığı durumlarda hava emiş penceresi alanı en az hava atış penceresinin kesit alanı kadar olmalıdır. Hava emişi için bırakılan pencerenin şekli önemli değildir. Pencere bırakılamaması gibi durumlarda mutlaka jeneratör mahalline dizel motorun ihtiyacı kadar hava, kanallar yardımıyla dışarıdan sağlanmalıdır. Bu durumda dizel motora ait detaylı bilgiler jeneratör firmalarından istenmelidir.